2010. szeptember 9., csütörtök

BÁLYOKI TALÁLKOZÓ

...a kép Fekete-erdőn készült a nyáron... most is itt mentünk el szombaton délelőtt szeptember 4.-én utban a Sólyomkővári tábor felé, ahol bályoki találkozót tartottunk :a bályokiak és bályokról elszármazottak.Mindannak elenére,hogy egész héten esett az eső,szombaton gyönyörü napfényes, meleg időt kaptunk ,meghallgatta az Ur imáinkat.

Szép számban összegyültünk:Bályokról,Bagosról,Nagyfaluból,Váradról,
Magyarországról...

Reggel imaórával kezdtük eggyütlétünket Seress Győző tv.aki a monori baptista imaház (Magyarország) meghivott lelkipásztora,buzditott imára bennünket "nagy nyereség az istenfélem megelégedéssel"(1Tim 6:6).

Hálátadtunk,bünbánatot tartottunk,énekelgettünk.Rájöttünk,hogy olyankor vagyunk elégedetlenek,ha nálunknál jobb sorsban lévőkhöz viszonyitjuk életkörülményeinket,meg kellene lássuk azokat ,akik szükösebben élnek mint mi ,igy sokkal de sokkal elégedetebbek és hálásabbak lennénk.

...a lelkitáplálékot bogrács és kalács követte,mig elkészült a bogrács beszélgettünk ,ismerkedtünk,játszodtunk jó volt,szép volt minden,HÁLA Az URNAK!

...vasárnap folytattuk az ünneplést,imaórán Molnár László bagosi tv. és Dombi Imre bizditottak imára "Mikor visszahozta az UR Sionnak fogjait , olyanok voltunk mint az álmodók".Akkor megtelt a szánk nevetéssel,nyelvünk pedig vigsággal... Hatalmasan cselekedett velünk az Ur azért örvendezzünk".A 126.Zsoltár volt az imaóraiigénk( ebből csak egy pár verset idéztem)
Hálát adtunk az Ur szabaditásáért és kértük,hogy hozza vissz fogjainkat"Akik könyhullatással vetnek vigadozással aratnak majd"5. v

Az igehirdetéssel Filep Szilárd, Seres Győző és Gergely Pál lelkipásztorok szolgáltak,nagyon áldásos eggyüttlétünk volt ugy délelőtt mint délután.Szolgált a bályoki régi pengetős zenekar,a bagosi énekkar ,sok szép költemény és bizonyságtevés hangott el.

TALÁLKOZÁS

irta Zima sz. Molnár Mária Bagos ,elmondta Molnár Terike

Egy szép nemes gondolat,
amit aztán tett követett.
Találkozni,üdvözölni,
Ujra látni a testvéreket.
Ez a szó viszhangra lelt bennünk
És szép emlékekkel szivünkben,
Kiröppentünk,ide gyülekeztünk
Az ősi fészek körében.

Ismerős e hely hisz nem rég, csak 68 éve
A drága nagyszüleink,szeretve,féltve,
Isten kezére bizva engedték utnak lányukat
Azt ,ki éltett adott nekünk "az édesanyánkat"

Mert ő rajta keresztül a közzeli
és távolabbi szálak,
Teszik nekünk értékessé,kedvessé e tájat.
Azért vagyunk most itt,
hogy veletek örüljünk.
Isten jelenlétében lelkileg felüdüljünk

Mert Isten ,a gyülekezet,a testvéri szeretet,
Ez jelmzi ma itt a hármas kötelet.
És ha ezek első helyre kerülnek szivünkben,
élhetünk bárhol e földön lenn,
csak egy lesz a vágyunkIstent szolgálni,
Vele szüntelen kapcsolatban lenni.
Mert ahol Ő van jelen: ott van a szeretet
és ez összeköti a rokonokat és testvéreket.

Ó bár ma mindenkiben megszületne ujra
Egy szép nemes gondolat,
Amit aztán tett követne,
Egy őszinte határozat!!
Hogy Istent választom
Őt szolgálom mig e földön élek,
és mikor az éltem lejár,
Tudom ,vár rám örökélet!

Áldott alkalmak hisszük ,hogy lesz ismétlése a bályoki találkozónak!
"MILY SZÉP ÉS MILY GYÖNYÖRÜSÉGES MIKOR EGGYÜTT LAKOZNAK AZ ATYAFIAK"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése