2013. január 14., hétfő

A kegyelem harmatja
01.14 Isten királyi uralma.johir,
2013, január 14 - 00:43
Cseri Kálmán                    ...jöjjön el a te országod... (Mt 6,10)
Az Újszövetség eredeti görög nyelvén az ország szó azt jelenti: királyi uralom. Jézus tehát ebben a mondatban azt kéri: valósuljon meg Isten királyi uralma ezen a földön úgy, ahogyan a mennyben - vagyis teljesen, igazán. Hol valósul meg itt Isten királyi uralma? Ott, ahol az emberek őt Úrnak vallják, Királyként tisztelik, és neki önként engedelmeskednek.
Amikor az ember fellázadt Isten ellen (bűneset), éppen Isten uralma alól vonta ki magát. Elhitte azt a hazugságot, hogy a maga ura lehet, és függetlenítette magát Istentől. Hamar kiderült azonban, hogy nem tudunk uralkodni sem a nyelvünkön, sem az indulatainkon, sem a fantáziánkon, ellenben kényszerpályára kerültünk: folyamatosan Isten akaratának az ellenkezőjét tesszük, s ezzel sokat ártunk önmagunknak. S ha ezt felismerjük is, képtelenek vagyunk Isten akaratát teljesíteni.
Jézus Krisztus azért jött, hogy újra készekké és képesekké tegyen minket Isten királyi uralma szerint élni. „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát." (Mt 7,21)
Isten országa tehát annak az életében jön el, aki Jézus Krisztust vallja élete Urának, és így képessé lesz Isten akaratát teljesíteni. Amikor Zákeus Isten igéjéhez igazította cselekedeteit, Jézus ezt mondta neki: ma lett üdvössége ennek a háznak. Amikor Pál apostol először kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?, akkor lépett be az Isten országába.
Ez viszont mindig a mi királyi uralmunk végét jelenti. Többé nem én, Istentől függetlenül döntöm el, mi jó és mi rossz, mit tegyek és mit ne, hanem Isten. Új országba kerültem, ahol új törvények érvényesek, de ahol ennek a védelmét is élvezem
Benne vagyok-e már ebben az országban? Hol kellene Isten akaratához igazítanom az életemet? Tegyem meg még ma!
‹ 01.13 Isten neve szent

01.15 Isten országának terjedése › ..   ALDOTT HETET KIVANOK  NEKTEK !

2012. december 3., hétfő

Ujra itt...

Rég nem irtam...
Annyi minden történt azóta ,megszületett Lukás a második unokánk május 17.én , már 6 hónapos .
Márk az első unokánk pedig  szeptember 12.én már 3 éves lett,ők ami drágáink és a gyerekeink az Ur ajándékai mind a négyen:Sándor ,Zoltán, Olgi és Tünde  még kapunk két ajándékot a menyünket Helgát és a  vejünket Willyt ,várjuk hittel a többieket is.
Az Ur Áldja meg és Tartsa meg őket az Ő kegyelmében.
 Tünde,Márk és Lukas
 Márk 3 éves...
Tünde már ötödikes
Egy néhány kép most majd még irok...
Áldott hetet  és Boldog Adventet kivánok minden kedves olvasómnak!

2012. július 16., hétfő

Felül tudsz emelkedni a kezdeteken!

„…az Úr Józseffel volt…” (1Mózes 39:2)
József nem egy ideális családból származott. Jákóbnak, a csalónak és bűnrészesnek tizenegyedik fia volt. Igaz, mostanára Jákób már lelkileg összeszedettebb emberré vált, de tíz idősebb fia az apjára ütött. Egyszer rászedték és kiirtották egy egész város férfilakosságát azért, mert az egyik férfi megerőszakolta egyik húgukat (ld. 1Mózes 34). Most éppen azon vannak, hogy egy újabb árulást kövessenek el azzal, hogy eladják Józsefet rabszolgának. Ám Józsefről kiderült, hogy nagyszerű ember. Mi a lényeg? Hogy felül tudsz emelkedni a kezdeteken! Nézd csak meg Józsefet! Lehet, hogy elutasítottak, lehet, hogy rájöttél, azok az emberek, akikről azt hitted, szeretnek, valójában egyáltalán nem szeretnek. Ez József története. „De az Úr Józseffel volt.” Ezek a szavak mindent megváltoztatnak! Nem számít, hogy mi történt a múltban, ha hűséges maradsz Istenhez, Ő át tudja rendezni a jövődet a te javadra. Sok olyan ember, akit valamilyen bántás ért, továbbra is azokra az emberekre összpontosít, akik ártottak neki, és tőlük várja, hogy helyrehozzák a dolgokat. A legtöbb esetben ez nem fog megtörténni. Ha valaki rosszul bánt veled, ahhoz az Egyhez kell fordulnod, aki sohasem ártana neked, és aki mindig ott van, hogy segítsen és gyógyítson téged. Nézz szembe ezzel: néhány kapcsolat sohasem fog megjavulni! Lehet, hogy a szüleid sohasem fognak elfogadni. Lehet, hogy nem fogsz tudni elmenekülni az elől a probléma elől, amivel együtt élsz, és nem fogod tudni megoldani a kedved szerint. De Istent nem korlátozza a múltad, csak a hitetlenséged. Tehát bízz Benne: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31). Ha Isten veled van, végeredményben nem számít, ki van ellened.
...(ezt a tanitást a piszkoztaim közt találtam véletlenül mentettem ide ,de lehet ,hogy nem is véletlen talán valakinek ép ma van rá szüksége... a tanitás se  nem a mai de ma is érvényes )

2012. április 1., vasárnap

VIRÁGVASÁRNAP

VIRÁGVASÁRNAP

Akkor… ott is rügyfakadás, bimbót nyitó
virágvasárnap volt!
melyen a két szamarat vezető tanítvány
s a Jézust várók készülődése folyt.
– Olajágak, új s viselt ruhák keverve
díszítették a felvonulás útját,
S minden rendezés nélkül, kéretlenül
üdvre-csodára várók a hozsannát zúgták…
– Nem tudom, közülük tíz, húsz vagy száz-e az,
ki Jézusban a Krisztusra vár.
Vagy csak egy van számítás nélkül?!
A Mester terhét hordozó szamár.
– - – - – -
Ma is virágvasárnap van!
Rügyfakadás, bimbó-hasadás.
Ezenkívül? Ki tudja… Van-e más?
– Akad-e gyér hozsannázók között egyetlen egy
Kiben a számítást megöli a Mester-rajongás?
Akad-e tíz, húsz, vagy száz, ki terhet akar,
a Krisztus terhét vinni?
Akad-e, kit a megújhodás alapjába
pillérnek lehet tenni?
Akad-e csak egyetlen tanítvány
ki nem rántja gyáván félre a Krisztus szamarát?
S mert annyi a gyáva, annyian félnek,
enged-e felszállni… egy halk, erőtlen hozsannát?
Hozsannát: igazi, szívből jövő,
Krisztust köszöntő hozsannát.
– Hozsannázni hivatás. Ez az én hívatásom,
Így vinni a Krisztus terhét.
Ma… most… azoknak, akik még akarnak,
akik még mernek hinni.

Tamáska Gyula

ÁLDOTT ÜNNEPLÉST KIVÁNOK MINDEN KEDVES OLVASÓMNAK !

2012. március 18., vasárnap

Csodák csodája

Várnai Zseni: Csodák csodája

Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjáteremti őket a tavasz.

A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,
a fajta él, s örökre megmarad,
a föld őrzi az életmagvakat,
s a nap kikelti, minden újra él:
fű, fa, virág, bogár és falevél.

Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok,
innám a fényt, ameddig rámragyog,
a nap felé fordítnám arcomat,
s feledném minden búmat, harcomat,
élném időmet, amíg élhetem,
hiszen csupán egy perc az életem.

Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,
hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,
s a holnapom? Azt meg kell érni még,
csillag mécsem ki tudja meddig ég?!
de most, de most e tündöklő sugár
még rámragyog, s ölel az illatár!

Bár volna rá szavam vagy hangjegyem,
hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,
e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:
csodák csodája: létezés… tavasz!

LinkMagditól nagyon megtetszett a vers és elhoztam köszi.

...Rég nem irtam de azért olvaslak benneteket...

2012. február 5., vasárnap

ISTEN FIAI


ISTEN FIAI Bódás János

Odakínáltad-e bal orcád annak,

ki megütött jobb feleden?

Ha nem tetted, nem tudod még, hogy milyen

a legboldogabb győzelem!


Ha törvény elé vitt galád hamis vád,

és te nem hagytad magadat,

de fogcsikorgó daccal védted rongyod,

... még sohasem volt igazad.


Ha egy mérföldre küldtek, s te kettőre

nem vállalkoztál szívesen,

e szolgaság szép győztes szabadságát

nem ismerted meg sohasem.


Ha nem jutott a szegénynek kezedből

se fillér, se kenyér, se víz,

nábob-kincseid aranygarmadája

rejtve maradt előtted is.


Ha nem szereted s áldod azt, ki gyűlöl

s halálos csapdát von köréd,

nem ismered a megbocsátás édes,

uralkodói örömét.


Visszaütni gonosz is tud, s perelni

vámszedőnek is van joga.

Csak szolgalélek zsarnok, s csak az állat

fösvény, önző és mostoha.


Az ember több! Légy ember: Isten képe,

néked szól a Hegyi Beszéd.

Árassza lényed egy magasabb élet

megtisztult szellemét!


Az égbe ereszd gyökered erősen,

ne ússz az árral ostobán.

Tedd mindennek éppen a fordítottját,

mint amit a világ kíván.


A föld a korcsoké, s a korcs gyáva, hitvány,

bárhogy küzd, el kell buknia.

A bölcs szelíden enged a gonosznak,

teheti, mert bátor, erős és gazdag,

s király, mert az Isten fia!

2012. január 22., vasárnap

A LEGNEHEZEBB KÉRÉS


Túrmezei Erzsébet

„Legyen meg a Te akaratod!“
Ha elkerülnek gondok, bánatok,
könnyű kimondani. De ha nehéz
órák jönnek, s az öröm ködbe vész?
Ha a szív vérzik, a lélek zokog,
ha éjszakának tűnnek nappalok,
eltördelni mégis a mondatot,
hogy „legyen meg a te akaratod!“?

Inkább sikoltanék: „Atyám, ne, ne!
Miért kell ennek így történnie? !“
Szívem keserű lázadásba jut,
ha érthetetlen előtte az út.
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket:
„Én Istenem, hát ez a szeretet? !“

Aztán elcsitul: „Bocsáss meg, Atyám!
Te szeretsz engem híven, igazán.
Kínban vergődő szívvel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton.
Ellenemre is véghezviheted,
de szívem attól nem lesz csendesebb.
Taníts meg hát szívből kiáltani
ne csak szájjal, de szívvel mondani:
„Ahogy te akarod, ne ahogy én!”
A békesség csak így lesz az enyém.

Lehet az út tövises, meredek,
amerre vezetsz, bátran mehetek.
S mindennapi kérésem az marad:
„Add, hogy csupán Téged kívánjalak!”

„Legyen akaratod”, ha nap nevet.
„Legyen akaratod”, ha éj temet.
Legyen most és mindörökké! Igen!
Fogd meg a kezem, fogadd el a szívem!
Ha utam célját el is takarod:
Hiszek! Legyen ahogy Te akarod!

2011. december 10., szombat

ELJÖN


ELJÖN Túrmezei Erzsébet:

Ádvent. Szelídzengésű üzenet.
Eljön! Eljön!
Beteg, a gyógyulásod,
rab, a szabadulásod,
halott, az életed.
Szomorú, most jön az öröm!
Erőtlen, most jön az erő!
Éjbe' járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
Zendül az ég,
zendül a föld,
Isten izent:
Eljön! Eljön!
Ádvent! Ádvent!
Ádvent. Dörög rendíthetetlen,
kemény királyi üzenetben.
Eljön. Eljön.
Ha elkerülöd a mosolyban,
elédkerül mint könny, sikoltás.
Ha a bölcsőben meg nem látod,
utadat állja mint koporsó.
Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja
nem találhat szíven a hangja,
ágyúk ádáz tüzében hallod
ítélni rajtad majd e hangot.
És rombadőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállani...
A munkazajban, léha dalban,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgő lépteit meghallani.
Eljön, eljön! Ki nem kerülheted.
Ha kikerülöd mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod mint ítéletet.
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég, mozdul a föld,
Isten izent:
Eljön. Eljön. Ádvent. Ádvent

ÁLDOTT VASÁRNAPOT ! BOLDOG VÁRAKOZÁST'

2011. december 4., vasárnap

Adventi emlék


Túrmezei Erzsébet:
Adventi emlék

Ha már lehullt a hó,
s fekete földünket befödte,
hogy szállott gyermekálmok röpte
a fényes ég felé,
az égi trón elé…
De Téged nem talált meg!

Az égi gyermeket kereste,
akiről, ha leszáll az este,
csodálatos mesék borulnak
vágytól égő gyermekszívekre.
Az égi gyermeket kereste
és nem, talált rád, nem ismert meg
Hiszen Te nem vagy többé gyermek.

Szétfoszlottak a régi álmok,
meghaltak a mesék.
A karácsonyfa lángjait
oltogatták hideg szelek
Még mindig nem ismertelek.
Sok évbe telt, s ha Te nem jössz elém,
Megváltóm, Uram, Messiásom,
ma sem ismerlek én.

Hála neked, hogy megkerestél.
Ó, most már van karácsonyom,
s adventi nagy csodavárásom.
megcsaltak mind a régi álmok,
de benned nincs csalatkozásom.
Benned mindenem megtalálom.
A valóság szebb, mint az álom.

KELLEMES HETET, ÁLDOTT ADVENTET KIVÁNOK MINDEN OLVASÓMNAK!

2011. október 15., szombat

2011. augusztus 10., szerda

Felül tudsz emelkedni a kezdeteken!


„…az Úr Józseffel volt…” (1Mózes 39:2)
József nem egy ideális családból származott. Jákóbnak, a csalónak és bűnrészesnek tizenegyedik fia volt. Igaz, mostanára Jákób már lelkileg összeszedettebb emberré vált, de tíz idősebb fia az apjára ütött. Egyszer rászedték és kiirtották egy egész város férfilakosságát azért, mert az egyik férfi megerőszakolta egyik húgukat (ld. 1Mózes 34). Most éppen azon vannak, hogy egy újabb árulást kövessenek el azzal, hogy eladják Józsefet rabszolgának. Ám Józsefről kiderült, hogy nagyszerű ember. Mi a lényeg? Hogy felül tudsz emelkedni a kezdeteken! Nézd csak meg Józsefet! Lehet, hogy elutasítottak, lehet, hogy rájöttél, azok az emberek, akikről azt hitted, szeretnek, valójában egyáltalán nem szeretnek. Ez József története. „De az Úr Józseffel volt.” Ezek a szavak mindent megváltoztatnak! Nem számít, hogy mi történt a múltban, ha hűséges maradsz Istenhez, Ő át tudja rendezni a jövődet a te javadra. Sok olyan ember, akit valamilyen bántás ért, továbbra is azokra az emberekre összpontosít, akik ártottak neki, és tőlük várja, hogy helyrehozzák a dolgokat. A legtöbb esetben ez nem fog megtörténni. Ha valaki rosszul bánt veled, ahhoz az Egyhez kell fordulnod, aki sohasem ártana neked, és aki mindig ott van, hogy segítsen és gyógyítson téged. Nézz szembe ezzel: néhány kapcsolat sohasem fog megjavulni! Lehet, hogy a szüleid sohasem fognak elfogadni. Lehet, hogy nem fogsz tudni elmenekülni az elől a probléma elől, amivel együtt élsz, és nem fogod tudni megoldani a kedved szerint. De Istent nem korlátozza a múltad, csak a hitetlenséged. Tehát bízz Benne: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31). Ha Isten veled van, végeredményben nem számít, ki van ellened.

2011. augusztus 7., vasárnap

MÉFIBÓSET


2Sámuel 9:1-13

MÉFIBÓSET

És felrémlik a gyermekkori emlék,
riaszt borzongat lázas éjszakán…
Ötéves volt… felkapta őt a dajka,
és futott vele át a palotán,
sikongva, mint ki eszét vesztve száguld,
mert Jezréelben rettentő csatán
elesett Saul, a megszállott király is,
a nagyapa, – és apja: Jonathán.

A dajka fut, reszket már gyenge karja,
és hirtelen: rettentő zuhanás!
Rémült sikoly! Vad fájdalom hasít át
Mindkét lábán, mint a villámcsapás.
Felemelik, mert talpraállni nem tud,
a dajka vonja-rántja őt tovább…
– Árvaság, jajszó, csúfos összeomlás,
és dermedten csüng a két béna láb.

Évek telnek, ő csak tengődik árnyként.
Naponta reszket, teste-lelke fáj.
Mi vár reá, bukott királyi sarjra?
Az országban most Dávid a király!
S hirtelen kemény léptek zaja koppan,
Királyi testőr menten ott terem,
– Uram reád lelt, küldi a parancsot:
színe előtt sürgősen megjelenj!

Véget ér hát a boldogtalan élet?
Saulért most Dávid rajta bosszút áll?
- Asztalomnál lesz naponta étked,
Saul minden birtoka rád visszaszáll!

– Reám, holt ebre? – dadog Méfibóset,
az ámulattól elakad szava.
– Többé ne rettegj. Megterítve vár rád
a királyi kegyelem asztala.

***
(Jaj, hányszor voltam jótettekre béna,
bukott Ádámnak lázadó fia,
de hívat töviskoronás Királyom –
kenyérbe-borba rejtve, látom:
Vár reám a Kegyelem asztala!)

Siklós József


ÁLDOTT VASÁRNAPOT KIVÁNOK MINDEN KEDVES OLVASÓMNAK!

2011. július 23., szombat

Nem mondott fel nekem...

Nem mondott fel nekem...
Turmezei Erzsébet

Szolgalatara angyalok sietnek.
Parancsol viharnak és szeleknek.
Megérteni felfogni nem lehet,
hogy meglátott parányi porszemet,
szolgálatába vett.
Szivemben ujjongva dalol a hala
Kerek világon nincs jobb gazda nála !
Mikor szolgálatába fogadott,
nem csak munkát,drága feladatott,
erőt is Ő adott.
Szentlelket adta:segitsen ,vezessen.
Sürgessen: soha ne időzzek resten.
Tekintete rajtam volt szúntelen.
mindenre elég volt a kegyelem.
O maga járt velem.
Talált volna annyi hüsegessebbet,
parancsainak engedelmesebbet.
Csuda irgalmat áldja énekem,
hogy szolgálhattam hosszú éveken,
s nem mondott fel nekem.
Pedig megtehette volna!
S én szegény gyenge,engedetlen szolga,
türelmet,irgalmat dicsérhetem...
mert ezután sem mond fel ...sohasem !
Övé az életem !
ÁLDOTT HÉTVÉGÉT KIVÁNOK MINDENKINEK!