2010. május 10., hétfő

ÁLDOTT VASÁRNAP...

Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, a mely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is (2Tim1,5).
Tegnap anyáknapját tartottunk mi is Bályokon,ebből az igéből tanulhattunk Gergely Pál lp igehirdetéséből,hálát adtunk,megemlékeztünk a hivő édesanyákról,szeretetükről,élőhitükről.
Nagy szüksége van ma is társadalmunknak, gyülekezeteinknek Eunika és Lois-szerű hívő édesanyákra .
Milyen nagy felelősség Timótheusokat nevelni, nagy jutalom is, ha így emlékeznek meg az édesanyákról, mint igénkben. Nagy áldás a képmutatás nélküli hit, az őszinte, élő kapcsolat a Megváltóval. Az ilyen édesanyák ismerik az Úr Jézus Krisztust és szavait, amelyek titokzatos módon erőt közvetítenek,hitet adnak át örökségként gyermekeiknek.Legyünk ilyen édesanyák és ha él még édesanyánk legyünk hálásak minden nap értük és hálás szivvel emlékezzünk azokra akik ilyen élő hitet adtak át gyermekeiknek unokáiknak.Az Ur ad nekünk is erőt és segitséget igéjéből ,hogy betudjuk tölteni hivatásunkat,hogy képmutatás nélkül való hitet tudjunk hagyni szent örökségként gyermekeinkre,vasárnapiiskolásainkra!

A vasárnapiiskolásaink énekekkel,versekkel,igekártyával és virággal köszöntötték az édesanyákat,nagymamákat.Hála a szép ünnepért,áldásokért amikben a tegnap is részesültünk!
Délelőtt megujithattuk szövetségünket az Urral,hálát adtunk ,dicsérhettük Istent meg nem szűnő monkálkodásáért az imaórán és biztatást( vagy parancsot ?) kaptunk,hogy legyünk bátor keresztyének! Segitsen mindnyájunkat az Ur!
Áldott hetet kivánok mindenkinek!
Ezzel a szekér virággal köszöntök minden édesanyát és legujabb olvasómat MELINDÁT is !

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése