2010. február 5., péntek

Közzelbb hozzád Uram

Még mindig nehéz irnom róla nem is tudom ,hogy kezdjem...
Vasárnap január 31.én az Urhoz költözött gyülekezetünk egy oszlopos tagja,id.SERES LAJOS testvér.86 évet évet élt az UR kegyelméből,amiből 64 et felesége oldalán.Kedden volt a temetés ahol nagyon sokan voltunk,testvérek,rokonok,helybeliek és vendégek:
Bagosról,Széplakról,Szölősről,Szentjánosról,Váradról,Magyarországról,Kémerről Margitáról...
Az UR vigasztalja a gyászolókat,pótolja ki az ürt a családban ,a gyülekezetben!
"Az igaz ember hitből él "idézte sokszor testvérünk,egy másik gyakran idézett igéje"Az URé a dicsősség nekünk pedig orcánk pirulása".
Drága evangélium hirdetetett a temetésén adja az Ur ,hogy sokan megragadják még Bályokon is
a kegyelmi lehetőséget!!!
Ma reggel halottam egy igehirdetésben,hogy "a fájdalom Isten hangszórója,amely közzelebb visz Istenhez és felkészit a halálra az örökkévalóságra".Kedvelt énekem a Közzelbb hozzád Uram...vagy ahogy az uj Hithangjaiban van Hadd menjek Istenem mindig feléd!

Dora Rappart után németből Turmezei Erzsébet

VELE MINDÖRÖKKÉ

Az Úrban békén elaludtakat
messzeségben keresnünk nem szabad.
Szent íge szól, hogy sebünk bekötözze:
Krisztusban vannak! Vele mindörökre!

Krisztusban! Nem valahol idegenben,
Nem ott, ahol álmok árnyéka lebben.
Krisztusban! Ki megigérte nekünk,
hogy minden napon itt lesz mivelünk.

Krisztusban itt, Krisztusban ott! Felej:
van boldogabb találkozási hely?!
Nincsenek messze! Mért a fájdalom?
Ott vannak csak a túlsó oldalon!
KELLEMES HÉTVÉGÉT! ÁLDOTT VASÁRNAPOT MINDEN KEDVES OLVASÓMNAK!!!!

1 megjegyzés: